روایت

مواردی از اصول رفتار مدرن

نشان دادن حسن نیت‌تان به دیگری کار دشوار نیست. کافی است به خود و دیگران ارزش و احترام قایل باشیم، اما شماری از نکات ظریف و جزیی را که فقط بعضی‌ها رعایت می‌کنند، به معرفی می‌گیریم که زند‌گی اجتماعی شما و دیگران را دلپذیرتر می‌سازد:

– هرگز به مهمانی کسی بدون هماهنگی قبلی نروید

اگر شما به یک دیدار و یا مهمانی به صورت غیرمنتظره یا هماهنگ‌ناشده بروید؛ ممکن با وضعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی دچار شوید. در این صورت شما خود و طرف مقابل را در وضعیت ناخوشایندی قرار می‌دهید و بعید نیست که جایگاه و منزلت شما و طرف مقابل فروکاسته شود.

– چتری‌ خیس‌تان را باز نگذارید تا خشک شود

بهتر است چتری‌تان را آویزان کنید و یا هم دم در بگذارید تا خشک شود. از باز گذاشتن و خشک کردن چترهای‌تان در دهلیزهای دفتر و خانۀ میزبان خودداری کنید.

– بکس‌های دستی‌تان‌ را در چوکیی که می‌نشینید آویزان نکنید

بهتر است روی زمین و یا هم بالای میز بگذارید. بعضی کیف‌ها سنگین می‌باشد، به محض اینکه از چوکی بلند شوید، چوکی می‌لغزد و حواس اطرافیان‌تان را به‌هم می‌زند.

– خریطه‌های پلاستکی را برای خریداری در بازارهای آزاد استفاده کنید و خریطه‌های مارک‌دار را برای خریداری از فروشگاه‌های معتبر و برند.

– لباس‌های آزاد و رنگی برای راحت بودن در منزل‌تان است نه بیرون از آن.

– اطفال تان را بیاموزانید تا وقت وارد شدن در هر مکانی در بزنند.

این عمل سبب می‌شود اگر روزی به اتاق خواب شما هم کاری داشته باشند، پیش از ورود در بزنند.

– اصولن وقتی به کسی پیشنهاد رفتن به رستورانت می‌دهید؛ الزامن پول‌اش را نیز شما بپردازید.

– امن‌ترین چوکی در یک موتر به خانم‌ها، عقب سیت راننده است.

– تابوهای کوچک برای بحث؛ سیاست، مذهب، سلامت و پول می‌باشد.
– اگر با پرسش‌های نامناسبی مثل: چه لباس قشنگ، از کجا گرفتی؟ چند گرفتی؟… مواجه شدید، بحث را با یک لبخند تغییر دهید و بگویید این تحفه است.

– بهتر است این 9 مورد زیر را راز نگه‌ دارید:
1- سن 2- ثروت 3- نزاع خانواده 4- مذهب 5- وضعیت صحی یا بیماری 6- روابط عاشقانه 7- هدیه 8- افتخار و 9- رسوایی.

Brightside.me منبع:

مترجم: سینا حوا

نویسنده: جک نیکلسون

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا