روایت

50 پرسشی که ذهن شما را رها می‌سازد

 1. چند سال خواهید ماند در صورتی که ندانید چه مدتی است زند‌گی می‌کنید؟
 2. کدام یکی بدتر است، پذیرفتن شکست یا کوشش نکردن؟
 3. اگر زند‌گی بسیار کوتاه است پس چرا کارهایی را انجام می‌دهیم که دوست نداریم و کارهایی را که دوست داریم جرات انجام آن را نداریم؟
 4. اگر کاری را طبق خواست انجام دهید، مجبور هستید بیشتر از آن گزارش دهید؟
 5. چه چیز را بیش‌تر از هر چیز دیگر دوست دارید که در جهان خود تغییر دهید؟
 6. اگر شادی واحد پول ملی ‌بود، چه نوع کاری شما را پول‌دار می‌ساخت؟
 7. آیا شما به کاری که انجام می‌دهید باور دارید یا در مجادله به آن به سر می‌برید؟
 8. اگر میانگین طول عمر انسان‌ها 40 باشد، چگونه متفاوت از دیگران زند‌گی خواهید کرد؟
 9. چه‌قدر زند‌گی سپری‌شده خود را در کنترول داشتید؟
 10. آیا نگران این هستید که چگونه کارها را درست انجام دهید یا اینکه کارهای درست را انجام دهید؟
 11. در یک جمعی هستید و نهار می‌خورید و در بین گفتگوهای روزمرۀ جمع به انتقاد ناخوشایند و غیرقابل‌توجیه یکی از دوستان نزدیک شما می‌پردازند، بدون این که بدانند فرد غایب دوست شماست؛ چه واکنشی نشان می‌دهید؟
 12. اگر به یک نوزاد قرار باشد نصیحتی کنید، چه خواهید گفت؟
 13. به خاطر نجات کسی، حاضر به قانون‌شکنی هستید؟
 14. آیا تا هنوز جنونی را دیدید که خلاقیت به بار آورده باشد؟
 15. چه چیزی را متفاوت‌تر از دیگران انجام داده می‌توانید؟
 16. چه‌ چیزی می‌تواند شما را شاد بسازد که دیگران را نمی‌سازد؟
 17. کدام کاری را انجام ندادید که می‌خواهید انجام بدهید؟
 18. آیا به چیزی گیر مانده‌اید که می‌خواهید از آن عبور کنید؟
 19. اگر نیاز به تغییر محل بود، کجا خواهید رفت و چرا؟
 20. آیا شما دکمۀ آسانسور را بیشتر از یک‌بار فشار می‌دهید؟ آیا واقعن باور دارید این کار سرعت آسانسور را سریع‌تر می‌سازد؟
 21. ترجیح می‌دهید یک نابغۀ نگران باشید یا ابله خندان؟
 22. چرا شما، باید شما باشید؟
 23. آیا خود همان رفیقی هستید که چنان رفیقی می‌خواهید؟
 24. کدام یکی بدتر است، دور رفتن یک رفیق خوب یا از دست‌دادن یک رفاقت خوب؟
 25. از چه چیزی خشنود هستید؟
 26. ترجیح می‌دهید تمام خاطره‌های گذشته را از دست بدهید یا این که خاطرۀ جدیدی را ایجاد کنید؟
 27. ممکن است که حقیقت را بدون به چالش‌کشیدن آن بدانید؟
 28. تا هنوز بزرگ‌ترین ترس‌تان به حقیقت پیوسته؟
 29. پنج‌سال پیش را که ناراحت بودید به یاد دارید؟ واقعن حالا مهم است؟
 30. خوش‌ترین خاطرۀ کودکی‌تان چه است؟ چه چیزی آن را خاص می‌سازد؟
 31. در چه زمانی گذشتۀ نزدیک خود را زنده‌تر و پرشور از همیشه دریافتید؟
 32. اگر حالا نه پس چه وقت؟
 33. اگر تا هنوز به دست نیاوردید پس چه چیزی برای ازدست‌دادن دارید؟
 34. تا هنوز با کسی بوده‌اید، بدون این که چیزی بگویید احساس کرده باشید بهترین گفتگو را باهم داشتید؟
 35. ادیانی که طرف‌دار عشق‌اند پس چرا عامل بسیاری از نزاع‌ها می‌شوند؟
 36. ممکن است بدون هیچ تردید، خوب را از بد جدا کرد؟
 37. اگر برندۀ میلیون‌ها دالر شوید، راضی به ترک کارتان هستید؟
 38. ترجیح می‌دهید کار زیاد را با درآمد خوب انجام دهید یا کار کم که به انجام آن عشق دارید؟
 39. گاهی روزی داشته‌اید که صدها مرتبه از قبل بهتر زیسته باشید؟
 40. آخرین‌بار چه وقت راه‌های تاریک را با یک دیدگاه یا اعتقاد روشن و درخشان پیمودید؟
 41. اگر به این باورید هر کسی را که دوست دارید یک روز می‌میرد، پس چرا به استقبال امروز آمدید؟
 42. آیا حاضرید 10 سال امید خود را از زند‌گی کاهش دهید تا یک آدم معروف‌تر و جذاب‌تر شوید؟
 43. تفاوت بین زنده‌بودن و زند‌گی‌کردن چیست؟
 44. آن زمان چه وقت می‌رسد که محاسبۀ مکافات‌ومجازات را ببندید و برای انجام کاری که می‌دانید درست است، قدم به جلو بگذارید؟
 45. اگر از اشتباه می‌آموزیم، پس چرا از انجام آن همیشه در هراسیم؟
 46. چه‌طور بفهمی که متفاوت از دیگران هستی تا مورد قضاوت قرار نگیری؟
 47. آخرین‌بار چه وقتی متوجه نفس‌‎های خود شدید؟
 48. چه چیزی را بیشتر دوست دارید؟ آیا کدام کنشی برای ابراز این عشق داشته‌اید؟
 49. پنج‌سال بعد به یاد خواهید داشت که دیروز و پری‌روز چه کردید؟
 50. تصامیم را باید همین حالا گرفت، اما سوال این‌جاست که این تصمیم‌‎ها را چه کسی باید بگیرد، برای خود یا کسی دیگر مداخله داشته‌اید؟

نویسنده: مارک چرنوف

مترجم: سینا حوا

منبع:  marcandangel

نوشته‌های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا