سید طه فضل

سید طه فضل

سید طه (طاها) فضل، دانش‌آموختۀ رشتۀ جامعه‌شناسی از دانشگاه تعلیم و تربیه کابل است. حوزۀ کار او گزارش‌گری است. آقای فضل به‌عنوان گزارشگر در روزنامه راه مدنیت کار کرده و از او گزارش‌های تحقیقی نیز نشر شده است. Sayed Taha Fazl graduate of Sociology from Kabul Education University . His field of work is reporting. Mr. Fazl has worked as a reporter in Rah-e-madanyat newspaper and investigative reports have been published by him.
دکمه بازگشت به بالا