اسلایدشوخبر

منفکی گروهی کارمندان لیلیه دخترانه دانشگاه کابل

راه مدنیت: در هفته‌های گذشته طالبان تمامی کارمندان خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل را به گونۀ دسته‌جمعی از کار برکنار کرده است.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، پنج معلم و 20 کارکن خدماتی خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل بدون اطلاع قبلی توسط ادارۀ طالبان از کار برکنار شده‌اند.

منبعی که نخواست نامی از او در گزارش ذکر شود، در گفتگو با راه مدنیت می‌گوید که طالبان دو هفته پیش با خواندن اطلاعیه‌ای خبر انفکاک دسته‌جمعی زنان شاغل در خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل را به‌طور ناگهانی به آن‌ها اطلاع می‌دهند.

این منبع که خود از کارمندان برکنارشده لیلیه دخترانه است، می‌گوید: «طبق روال عادی در کار خود حاضر شده بودیم، اما ناگهان یک کارمند زن طالب اطلاعیه‌ای را آورد و به خوانش گرفت که در آن از پنج معلم خوابگاه و 20 خدمه خواسته شد که دیگر در کار خود حاضر نشوند.»

به گفته او، طالبان دلیل برکناری دسته‌جمعی آن‌ها را نبود بودجه عنوان کرده و به آن‌ها هشدار می‌دهند که خبر برکناری خود را با رسانه‌ها به اشتراک نگذارند.

همه کارمندان برکنارشده زنان‌اند که اغلب آن‌ها تنها نان‌آور خانواده خود بوده‌اند. آن‌ها با شنیدن خبر برکناری ناگهانی خود شوکه می‌شوند.

به گفته این منبع، دو کارمند زن پس از شنیدن خبر برکناری خود از حال می‌روند و در همان لحظه ضُعف می‌کنند. یک کارکن دیگر بخش خدماتی در تلاشی اقدام به خودکشی می‌کند که سایر کارمندان مانع از اقدام او می‌شوند.

بسیاری از کارکنان خدماتی خوابگاه دختران دانشگاه کابل تنها نان‌آوران خانوده خود بودند؛ زیرا بسیاری از آن‌ها مردان خانواده را در حملات انفجاری و خشونت‌های طالبان یا در مسیرهای مهاجرت از دست داده‌اند.

آن‌ها با گریه و ناامیدی از عدم تامین معیشت خانواده، محل کار خود را به‌دستور طالبان ترک کرده‌اند.

طالبان یک‌ماه پس از قدرت‌گیری در آگوست سال گذشته از همه کارمندان خوابگاه دخترانه می‌خواهند که در کار خود حاضر شوند.

منبع می‌افزاید که برکناری کارمندان خوابگاه دختران دانشگاه کابل در دو مرحله انجام شده است.

در مرحله نخست طالبان بر پایه تفکیک قومی اقدام به برکناری تعدادی از کارمندان زن می‌کنند. در این مرحله طالبان در ماه دسمبر سال گذشته تعدادی از کارمندان زن تاجیک‌تبار را برکنار و و به‌جای آن‌ها زنانی به نمایندگی از طالبان تقرر می‌یابند.

در مرحله دوم که به‌تازگی انجام شده، همه کارمندان با سابقه را از کار برکنار می‌کنند.

به ادعای معلمان برکنارشده، زنانی که به نمایندگی از طالبان در خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل حاکم می‌شوند با زورگویی و رفتار تحقیرآمیز با سایر کارمندان برخورد می‌کنند.

زنان طالب به‌طور پیوسته با زنان شاغل در خوابگاه رفتار سلطه‌جویانه و تحقیرآمیز داشتند. آن‌ها معلمان خوابگاه دختران را متهم به ترویج ارزش‌های کفری به باور طالبان می‌کردند.

این زنان طالب با بیان اینکه زنان شاغل در خوابگاه دختران دانشگاه کابل طی سال‌های گذشته معاش غیرحلال و حرام دریافت کردند، مدام تحقیر و توهین می‌کردند.

زنان مامور از سوی طالبان دوره‌های آموزش‌های عقیدتی مبتنی با برداشت این گروه را برگزار و در هفته سه بار همه زنان را مجبور به اشتراک در آن دوره‌ها می‌کردند.

پی‌نوشت: این گزارش به تقاضای منبع و برای حفظ امنیت کارمندان برکنارشده با کمی تاخیر نشر می‌شود.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا