سید آقاحسین سانچارکی

سید آقاحسین سانچارکی

فاضل سانچارکی در سه دهۀ اخیر به‌عنوان روزنامه‌نگار، دو بار معینیت نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ و یک‌بار هم به‌عنوان رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان مشغول بوده است. سید آقا حسین فاضل سانچارکی در سال۱۳۳۸ هجری خورشیدی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل زاده شده است. او مدیرمسوولی حداقل پنج نشریه، مشاوریت انترنیوز و مشاوریت فرهنگی ریاست اجراییه را هم در کارنامه خود دارد.
دکمه بازگشت به بالا